Wijziging bestemmingsplan “Heidezoom 2010”; locatie Buntgraslaan te ‘t Harde

Nieuws

gemeente-elburg-logoHet college is voornemens door toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a van de Wet op de ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Heidezoom 2010” te wijzigen ten behoeve van het bouwen van drie twee-onder-één kapwoningen aan de Buntgraslaan te ‘t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 8686 (gedeeltelijk) en 8689.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2015 tot en met 24 november 2015 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (themabalie Vergunningen) en kunnen gedurende deze periode worden geraadpleegd via:
• de gemeentelijke website: www.elburg.nl/Bekendmakingen/Bestemmingsplan
• de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.WPBUNTGRASLAAN-ONT1

Gedurende deze periode kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders. Omtrent het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met mevrouw J. de Graaf-Boonen, medewerkster van domein Ruimte, telefoon
0525-688688. Het niet of niet tijdig naar voren brengen van zienswijzen, kan er in een later stadium
toe leiden

Prijswinnaars van het klaverjassen klaverjasklub “S.V.’t Harde”

Nieuws

svthardeDonderdagavond 8 oktober jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5714 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jenny Pannekoek 5639, Teun van Dorp 5429, Sienie Dunnik 5397, Mienie Zwerus 5252, Ben Schoots 5251, Annie Bruijnes 5205, Dirk Jan ter Velde 5103, Gerrit Wolf 5092, Henry Schraven 5061, Gerrit Knikker 5044 en Hendri van ’t Ende 5031.
Donderdag 15 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 0525 651516.

Dit zijn de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 1e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2015-2016, met 44 leden in kompetitie: Gerrit Knikker 20.669, Daaf Sjerp 20.588, Jenny Pannekoek 20.482, Gerrit Wolf 20.431, Brand Doornewaard 20.294, Annie Bruijnes 20.142, Sienie Dunnik 20.050, Henk Schenk 19.993, Rineke Faber 19.960 en Jan de Putter 19.952.

Altijd al eens het Nederlands Tegelmuseum willen bezoeken?

Nieuws

Op zaterdag 24 oktober vertrekt om 12.00 uur een bus vanuit wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc (Hertog Willemweg 3) naar het Tegelmuseum in Otterlo. U betaald €20,- inclusief koffie/thee en wat lekkers en natuurlijk de toegang tot het museum. Er zijn vier rolstoelplekken (begeleiding is voorwaarde) in de bus beschikbaar. Om 17.00 uur bent u weer terug op ’t Harde. De reis wordt mede mogelijk gemaakt door Smitreizen.

U kunt zich opgeven via Jeanne d’Arc (0525) 659690 of u loopt even binnen. De betalingen kunt u doen in Jeanne d’Arc op 13 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur, 15 oktober van 10.00 tot 11.30 uur en 19 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanne d’Arc, 0525-659690.

Superbingo SV ‘t Harde 16 oktober

Nieuws

svthardeVrijdagavond 16 oktober organiseert de supportersvereniging “Groen-Wit” weer een bingoavond in het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging SV ‘t Harde. Deze avond worden er 25 rondes bingo gedraaid, waarvan 5 hoofdrondes. Het totale prijzengeld is ruim €1400,-

Er is een superhoofdronde van € 270,00 tevens zijn er 2 hoofdronde´s van € 120,00 en € 100,00. Dan zijn er nog twee tussenronde´s van € 70,00 en € 50,00. Elke avond beginnen wij echter met een gratis ronde van € 100,00. Er is éénmaal gratis koffie of fris en tevens worden er tijdens de bingo koude en warme hapjes geserveerd. De kosten voor deelname zijn: 3 dubbel spelen voor € 18,- of 6 dubbel spelen voor € 23,-Daarmee zijn wij de goedkoopste uit de regio. U bent van harte welkom om mee te spelen.

De kantine is open om 18.30 uur, terwijl wij starten met de bingo om 19.30 uur. Clubhuis SV ’t Harde bovenweg 8 in ’t Harde.
Voor inlichtingen kunt u bellen met: 06-54654146

Inloopspreekuur dorpscomité Op ‘t Harde

Nieuws

op t harde logo wijkcomite‘t HARDE – Het dorpscomité Op ’t Harde vergadert op woensdagavond 14 oktober a.s. Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc, Hertog Willemweg 3, 8084 VP ’t Harde, 8084 EC ’t Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om met ons te spreken over zaken van de wijk. Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl. E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl

Prijswinnaars klaverjasklub “S.V. ’t Harde” 1 oktober

Nieuws

svthardeDonderdagavond 1 oktober jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met score van 5674 punten was Gerrie Hasper die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henk Schenk 5507, Brand Doornewaard 5448, Daaf Sjerp 5431, Rineke Faber 5409, Jan Hammers 5275, Sienie Dunnik 5252, Hendrik Jan Groothuis 5231, Arie Beenen 5193, Harm van de Worp 5100 en Ep Vinke 5090 .

Donderdag 8 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.

Prijswinnaars klaverjasklub S.V. ’t Harde 24 september

Nieuws

svthardeDonderdagavond 24 september jongstleden is er door 41 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met score van 5716 punten was Huib Bruijnes die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Arie Beenen 5708, Jan van Heerde 5627, Gerrit Knikker 5612, Jan de Putter 5530, Annie Bruijnes 5342, Sienie Dunnik 5324, Daaf Sjerp 5117, Gerrit Wolf 5100 en Henk Westerhuis 5095.

Donderdag 1 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.

VVD Elburg blij met einde geheimzinnigheid supermarkt ‘t Harde

Nieuws

IMG-20150924-WA0000De VVD Elburg is blij dat met de officiële bekendmaking van de komst van supermarktketen Deen naar ’t Harde een einde is gekomen aan een lange periode van onduidelijkheid, onzekerheid en met name geheimzinnigheid. Hoewel er nu gelukkig meer duidelijkheid is, wil de VVD het college toch oproepen de luiken te openen en eerder en helderder te communiceren over gemaakte afspraken.

De VVD heeft herhaaldelijk aangegeven zich zorgen te maken over de gang van zaken en heeft de verantwoordelijk wethouder meerdere malen opgeroepen duidelijkheid te verschaffen. De VVD kon zich niet vinden in het voorstel alle partijen in een besloten commissievergadering bij te praten. Temeer doordat men deze besloten vergadering ook nog eens in het geheim wilde houden.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de VVD-fractie daarom een motie ingediend, waarin opgeroepen werd om de commissievergadering in het openbaar te houden. De VVD is van mening dat, juist bij een groot maatschappelijk onderwerp, het betrekken van de inwoners en ondernemers van groot belang is. Daarbij moet de overheid open communiceren in plaats van de zaken in achterkamertjes te willen regelen.

Het voorstel kon ook juridisch niet door de beugel. Op basis van de wet openbaarheid van bestuur, moet het college kunnen aangeven waarom ze zich wil beroepen op beslotenheid. Volgens de VVD is de reden van beslotenheid onvoldoende aangetoond.

Bovendien schrijft de gemeentewet voor dat een commissievergadering publiekelijk bekend gemaakt moet worden, ook al is deze besloten. Van een geheime vergadering kan dus al helemaal geen sprake zijn. Overigens bepaalt een commissie zelf of ze het advies van het college rondom openbaarheid opvolgt.

Hoewel deze motie niet op steun in de raad kon rekenen, is toch besloten om de vergadering af te blazen en heeft het college aangegeven zich te gaan beraden. Gezien de bepalingen van de gemeentewet, waar het college door de VVD op gewezen is, kon dit ook bijna niet anders.

Afgelopen weekend zong de naam van de nieuwe supermarkt al rond, zodat de gemeente vandaag bekend maakte wat eigenlijk iedereen al wist. De VVD hoopt dat er lessen getrokken worden uit deze geschiedenis. In het vervolg dient de gemeente duidelijke afspraken te maken en hier helder over te communiceren.

Tweede super ’t Harde wordt een Deen

Nieuws

gemeente-elburg-logoDe gemeente Elburg heeft van ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV het bericht ontvangen dat supermarktketen Deen zich als supermarkt gaat vestigen in de te bouwen tweede fase van het winkelcentrum ’t Harde. Wethouder Jan Polinder (SGP) is ontzettend blij: “De projectontwikkelaar kan nu met voortvarendheid werken aan de realisering van het winkelcentrum voor ’t Harde.”

De vereiste omgevingsvergunning voor de bouw van de tweede fase is verleend en onherroepelijk. Verder heeft de projectontwikkelaar aangegeven om spoedig met meer informatie te komen.

Open Monumentendag Historische Collectie Korps Veldartillerie

Nieuws

Tijdens de Open Monumentendag afgelopen zaterdag was er ook in ´t Harde veel te beleven: Bij de Historische Collectie Korps Veldartillerie stond de dag in het teken van groot en rollend materieel. De uitgebreide tentoonstelling ontstond in samenwerking met de historische collectie van het Korps Rijdende Artillerie (KRA) en bood een prachtig overzicht over het heden en verleden. Naast de gewone tentoonstelling in de paviljoens van het museum, stond een selectie van oude tanks en kanonnen buiten opgesteld en waren er verschillende activiteiten voor jong en oud.

De beide artilleriecollecties zijn een interessant deel van het militair erfgoed van Nederland. Ook biedt de tentoonstellingslocatie op het militaire terrein op de Woldberg in ´t Harde een bijzondere omgeving om meer over deze soort bewapening, die in de krijgsgeschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld, te leren. De tentoongestelde stukken laten de ontwikkeling van de artillerie zien.

Stootkracht en mobiliteit zijn de doorslaggevende factoren voor succesvolle artillerie. Wat betreft het thema mobiliteit zijn goede off road-voertuigen voor de moderne krijgsmacht onontbeerlijk, juist om groot geschut succesvol in te zetten. Vandaag de dag zijn 4×4-terreinwagens niet uitsluitend voor het leger, maar ook voor particulieren een aantrekkelijke optie als het op de aanschaf van auto´s aankomt.

Ook als bestemming voor een dagtochtje met de auto is De Historische Collectie Korps Veldartillerie uitermate geschikt. De ANWB verwijst naar het museum als Veluwse bezienswaardigheid. ´t Harde koestert de aanwezigheid van de kazerne, en in het bijzonder het museum, als één van de meest interessante toeristische attracties in de regio.

Een indruk van de feestelijke tentoonstellingsdag is terug te vinden in een foto-album op de Facebook-pagina van het museum. De extra expositie-dag was tevens het einde van het zomerseizoen. Vanaf deze week is het museum van dinsdag tot vrijdag ´s middags van 13:30 tot 17:00 geopend. Meer informatie is te vinden op de website van het museum.

Ook komend weekend is er nog een evenement met een militair tintje in ´t Harde. Zaterdag 19 september is in het Multi FunctioneelCentrum ‘Aperloo’ voor de vierde keer dit jaar de Militaria verzamelbeurs. Meer informatie over deze beurs voor liefhebbers van uniformen en militaire accessoires leest u hier.

Informatieavond over dementie in ‘t Harde

Nieuws

Op donderdag 1 oktober verzorgt voorlichter van Alzheimer Noordwest-Veluwe Anne Ebskamp een informatieavond over dementie in Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc op het adres Hertog Willemweg 3 in ‘t Harde. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Belangstellenden krijgen van 19.30 – 21.30 uur informatie over de verschillende vormen van dementie, de symptomen en de stadia. Ook worden praktische tips gegeven hoe je om kunt gaan met gedragsveranderingen, nachtelijke onrust, verwijten, dwalen en onbegrepen gedrag. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wanneer is het gewoon vergeetachtigheid en wanneer is het dementie? Hoe wordt de diagnose gesteld en waarom is die zo belangrijk? Wat kun je doen om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen? Welke zaken moet ik regelen? Waarom kan iemand met dementie niet meer voor zichzelf zorgen? Aanwezigen kunnen zelf ook vragen stellen. De bijeenkomst is gratis. Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden en zijn van harte welkom.

Anne Ebskamp vertelt: “Bij dementie zijn de hersenen beschadigd. De gevolgen zijn ernstig. Mensen kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Ze weten niet meer wie die kennis is of kunnen niet meer op de naam van hun kinderen komen. Het heeft geen zin om tegen iemand met dementie te zeggen ‘je weet het wel, we hebben het er gisteren nog over gehad’. Het stukje brein dat die informatie heeft opgeslagen, is weg. Je kunt er geen beroep meer op doen. Zoiets is frustrerend voor de omgeving, maar het is het beste om daar rustig mee om te gaan. Stress of een onveilig gevoel beïnvloeden het gedrag ernstig en nadelig.”

Meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten is verkrijgbaar bij Ineke de Kruijf, telefoon 06-84182661 en idekruif@gmail.com.

’t Harde Ont-moet in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc

Nieuws

Op donderdag 24 september bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc (Hertog Willemweg 3, ’t Harde). Deze avond van ’t Harde Ont-moet bestaat uit samen boodschappen doen, samen koken maar vooral samen eten.

Er kunnen maximaal 15 personen mee-eten, dus wees er snel bij! Kosten = €3,- voor een maaltijd inclusief een kopje koffie. Opgeven kan bij wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc of bellen met 0525-659690.

Prijswinnaars klaverjasklub “S.V. ’t Harde” donderdag 17 september 2015

Nieuws

svthardeDonderdagavond 17 september jongstleden is er door 46 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met score van 5648 punten was Gerrit Knikker die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Anneke Wegh 5498, Annie Bruijnes 5362, Jenny Pannekoek 5351, Yvonne Stobbelaar 5331, Anton van der Biezen 5272, Regina Harderwijk 5260, Gerrit Wolf 5160, Hendri van ’t Ende 5145, Peter van der Burg 5071, Rineke Faber 5059 en Aart Krooneman 5058.

Donderdag 24 september aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.

Zwemmen in Dronten met WIEL

Nieuws

Op 1 oktober gaan we weer van start! Elke donderdagochtend gaan we met de bus naar Dronten om daar lekker te zwemmen. Of u nu baantjes wilt trekken of lekker mee wilt doen met aquarobics, het kan allemaal. Vindt u het fijn om wekelijks te bewegen en vindt u het geen probleem om nat te worden? Dan is deze zwemactiviteit echt iets voor u.

Opstappen kan op ‘t Harde om 09:40 uur bij Mariposa en om 09:50 bij ‘t-Huiken in Elburg.

Omstreeks 12.00 zijn we weer terug. Het zwemseizoen is van oktober tot en met april en de kosten zijn € 20,00 per maand. Opgeven kan door te bellen met St. Wiel op 681212 of door een mail te sturen naar info@wiel.nl

Superbingo SV ‘t Harde vrijdag 18 september

Nieuws

svthardeVrijdagavond 18 september organiseert de supportersvereniging “Groen-Wit” weer een bingoavond in het clubhuis van de plaatselijke voetbalvereniging SV ‘t Harde. Deze avond worden er 25 rondes bingo gedraaid, waarvan 5 hoofdrondes.

Het totale prijzengeld is ruim €1400,-. Er is een superhoofdronde van € 270,00 tevens zijn er 2 hoofdronde´s van € 120,00 en € 100,00. Dan zijn er nog twee tussenronde´s van € 70,00 en € 50,00. Elke avond beginnen wij echter met een gratis ronde van € 100,00.

Er is éénmaal gratis koffie of fris en tevens worden er tijdens de bingo koude en warme hapjes geserveerd. De kosten voor deelname zijn: 3 dubbel spelen voor € 18,- of 6 dubbel spelen voor € 23,-Daarmee zijn wij de goedkoopste uit de regio. U bent van harte welkom om mee te spelen. De kantine is open om 18.30 uur, terwijl wij starten met de bingo om 19.30 uur. Clubhuis SV ’t Harde bovenweg 8 in ’t Harde.

Voor inlichtingen kunt u bellen met: 06-54654146