Politie zet ‘t Harde op slot

Nieuws

In verband met inbraken in sleutelkastjes heeft de politie afgelopen nacht ”t Harde op slot’ gedaan. Met deze actie controleerde de politie al het inkomend en uitgaand verkeer in de hoop eventuele inbrekers aan te houden.

Volgens de wijkagent van ‘t Harde Alex Braakenburg zijn er veel auto’s gecontroleerd.

Zomerfeest 15 juli bij DAC Shalom

Nieuws

zomermarktshalom‘t HARDE – Graag nodigt DAC Shalom u uit voor het Welkom Zomerfeest. Op deze buitenmarkt vindt u vele artikelen zoals: prachtige kaarsen, kransen, kaarten, hout- en bakkerijproducten en nog veel meer!

Op de markt staan tevens verschillende stands van goede doelen. Er is gezellige muziek en er zijn voor iedere smaak lekkere versnaperingen te koop.

Wanneer: woensdag 15 juli 2015. Hoe laat: van 13.00 tot 15.30 uur. Waar: Lavastraat 89 in ‘t Harde (locatie Shalom).

Stroomstoring ‘t Harde zorgt voor ontruiming Centrumplein

Nieuws

2015-07-03 12.48.23De appartementen en de Boni in het centrum van ‘t Harde moesten vandaag korte tijd ontruimd worden door een stroomstoring.

De stroomstoring werd veroorzaak doordat er bij wegwerkzaamheden aan de Eperweg een kabel werd geraakt. Hierdoor kwam een groot gedeelte van ‘t Harde enige tijd zonder stroom te zitten. Door de stroomuitval viel er een koeling uit in de Boni en kwam er een overschot aan CO2 in de supermarkt. Op advies van de brandweer werd het pand ontruimd.

Corporaties Noord-Veluwe van start met nieuwe regels woonruimteverdeling

Nieuws

gemeente-elburg-logoDe woningcorporaties van de regio Noord-Veluwe zijn er klaar voor. Vanaf 1 juli 2015 gaan ze aan de slag met de nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. Op woensdag 1 juli adverteren de corporaties de eerste huurwoningen die op basis van inschrijfduur worden toegewezen. De spelregels zijn gelijk in de regio, omdat de gemeenten in de regio Noord-Veluwe allemaal dezelfde huisvestingsverordening kennen. Bijzonder is vooral dat woningzoekenden geen binding meer nodig hebben met de regio om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

In het kort komen de nieuwe regels op het volgende neer: iedereen die in Nederland mag wonen en een huurwoning zoekt in een gemeente binnen de regio, moet zich als woningzoekende inschrijven bij één van de deelnemende woningcorporaties. Een huurwoning wordt toegewezen aan degene met de langste inschrijfduur.

Mensen die al zelfstandig in een (legale) huur- of koopwoning wonen in de regio Noord-Veluwe, hoefden zich tot nu toe niet in te schrijven. Voor hen geldt nog een overgangsregeling. Als zij zich inschrijven vóór 1 juli 2016, telt de tijd die ze op hun huidige adres wonen als inschrijfduur in plaats van de dag waarop ze zich nu inschrijven.

Meer informatie is te vinden op de websites van de woningcorporaties deltaWonen, Omnia Wonen, Triada, Woningstichting Putten en UWOON, of op het regionale huurportaal www.hurennoordveluwe.nl.

Koffie en vlaai in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc

Nieuws

Viert u het begin van de zomervakantie mee?

Op woensdagochtend 8 juli bent u van 9.30 uur tot 11.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie en een vlaai van Supervlaai ’t Harde. Deze ochtend is ook het nieuwe programmaboekje beschikbaar. Want ook in de zomerperiode worden er diverse activiteiten georganiseerd waar iedereen van harte welkom is.

Weet u welkom in het wijkontmoetingscentrum aan de Hertog Willemweg 3 in ’t Harde

Succesvolle Ko-Kalf Boerderijenwandeltocht

Nieuws

P1050184-1Op zaterdag 27 juni jl. werd voor de 9e keer de Ko-Kalf Boerderijenwandeltocht gelopen, georganiseerd door biologisch rundveebedrijf Ko-Kalf in samenwerking met
Voetbalvereniging ‘t Harde. Dankzij diverse vrijwilligers waren er opnieuw prachtige routes door het mooie Veluwse landschap, bossen, weilanden, vestingstad Elburg en langs boerderijen en landgoederen uitgezet.

De wandelaars waren dan ook erg enthousiast over de fraaie en door middel van pijlen duidelijk aangegeven routes van 5, 10, 20, 30 en 40 kilometer. Voor velen een reden om nu al aan te geven volgend jaar weer mee te willen doen. Ondanks diverse andere activiteiten en evenementen op deze dag namen er toch nog bijna 500 wandelaars deel aan de tocht.

Definitief een tweede supermarkt op ‘t Harde

Nieuws

gemeente-elburg-logoOntwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV heeft een overeenkomst gesloten met een tweede supermarkt voor het nieuwe winkelcentrum van ‘t Harde. Ondertussen is de vereiste omgevingsvergunning verleend, welke met ingang van woensdag 1 juli 2015 ter inzage ligt. Wethouder Jan Polinder (SGP) is zeer tevreden over de uitkomst: “Ik heb vertrouwen gehad in de goede afloop en ben erg blij dat deze periode van onzekerheid voorbij is. Overigens maakt de projectontwikkelaar de naam van de supermarkt pas eind augustus bekend, na de bouwvak. Wel denk ik dat, nu het zeker is dat er een tweede supermarkt komt, dit een aanzuigende werking heeft op de vestiging van meer winkels. Kortom, het is gewoon heel goed nieuws en de vlag kan uit!”

Na de bouwvak start de aannemer daadwerkelijk met het bouwrijp maken van het plangebied. Allereerst verwijdert de aannemer de fundering van de voormalige winkelpanden. Hierna gaat men aan de slag met alle andere werkzaamheden, zoals de aanleg van de riolering, de nutsvoorzieningen en de bouw van Fase 2 van het winkelcentrum.
De ontwikkelaar heeft de voorbereidende werkzaamheden al getroffen, zoals het verlenen van een opdracht aan de notaris voor het passeren van alle akten van eigendomsoverdracht. Verder werkt het aannemingsbedrijf al aan de planning van het grondwerk. Ook de nutsbedrijven plannen hun werkzaamheden nu in.

Nieuwsbrief 4 Werkzaamheden N309 Herinrichting Eperweg ’t Harde

Nieuws

betoneperwegIn deze 4e nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de werkzaamheden en de voortgang van het project. Op het moment hebben we veel tegenslagen te verwerken. Met name grote stukken betonfunderingen onder de parkeervakken blijven roet in het eten gooien. We kunnen deze fundering niet snel slopen omdat op de weg niet met groot materieel gewerkt kan worden in verband met de veiligheid. Hierdoor duurt het sloopwerk vele dagen langer en zijn we flink achter komen te lopen met de werkzaamheden. Hiervoor namens ons en provincie Gelderland onze excuses. We doen er alles aan om dit te minimaliseren.

In de vorige nieuwsbrieven zijn we ons inziens realistisch geweest over de voorgang van het werk en de komende fasen. Na onderzoek hebben we het sterke vermoeden dat ook in fase 1b en aan de kant van het centrum op veel plekken grote stukken betonfunderingen aanwezig zijn die eerst gesloopt moeten worden.

We hebben diverse scenario’s besproken met de opdrachtgever om het werk met de huidige feiten zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarbij is het slopen van het betonwerk in de nacht of het totaal afsluiten van de N309 geen optie vanwege de grote overlast die dit veroorzaakt..
Waar staan we nu?

Fase 1a is medio volgende week grotendeels gereed. Hier komt aanstaande maandag 29 juni de laatste asfaltlaag op het fietspad en de Bovendwarsweg. In fase 2 bij het kruispunt met de Broekdijk zijn de verbredingen gereed en de middengeleiders aangebracht.

Ontwerp
Op diverse plaatsen is tijdens de uitvoering gebleken dat het ontwerp niet voldeed aan de verwachtingen. Dit wordt volgende week aangepast in fase 1a noord grotendeels gelijktijdig met de werkzaamheden in fase 1b zuid. Wij doen ondanks het uilopen geen concessies op de kwaliteit van het werk.

Bouwvakantie
Tijdens de bouwvakantie vanaf 17 juli wordt de afzetting en de omleiding verwijderd. De verkeersregelinstallatie wordt weer in werking gesteld en het terrein wordt opgeruimd achter gelaten. De bouwvakantie duurt 3 weken.

Wat gaat er nog gebeuren?
Wij starten maandag 29 juni met opbreken in fase 1b zuid ter hoogte van de Burg. Ulco de Vriesweg richting de Kaerweg. Uitgaande van dezelfde problemen met betonfunderingen als aan de andere zijde van de weg hebben wij hier tot aan de bouwvakantie werk om het deel tot aan het winkelcentrum in zijn geheel klaar te maken. Het vervolgt van fase 1b wordt na de vakantie opgepakt. De afzetting en de omleiding wordt weer aangebracht.

Fase 3: De straatwerkzaamheden ter hoogte van The New Break en het Pannenkoekenhuis starten ook na de vakantie. Hiervoor is gekozen omdat nog niet de juiste materialen zijn vrijgekomen uit het centrum die moeten worden toegepast.

Fase 4: Het vervangen van het asfalt vanaf de rotonde bij Elburg tot aan de rotonde bij de Energieweg worden uitgevoerd in de avond/nacht van 15 op 16 juli. Het gehele tracé is dan afgesloten voor verkeer. Het vervangen van het asfalt in het centrum en aan de zijde van het pannenkoekenhuis wordt na de vakantie uitgevoerd. Ook tijdens deze werkzaamheden is in de avond en nachturen de N309 gefaseerd, maar geheel afgesloten. U wordt omgeleid.
Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Ook proberen wij de werkzaamheden in de avonduren zo in te delen dat er beperkte geluidsoverlast is.

Computerhulp in de Jeanne d’Arc

Nieuws

‘T HARDE – Heeft u problemen met uw laptop, tablet of telefoon? Of weet u gewoon niet goed hoe dit allemaal werkt? Dan hebben wij een oplossing voor u! Elke dinsdag zijn er tussen 10.00 uur en 12.00 uur namelijk enthousiaste en kundige vrijwilligers die u graag verder helpen! Aan deze hulp zitten geen kosten verbonden. Dus schroom niet en kom een keer langs in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc (Hertog Willemweg 3, ‘t Harde).

Boerderijenwandeltocht rond ’t Harde en Elburg

Nieuws

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een wandeltocht die z’n naam eer aandoet. Dat is de Ko-Kalf Boerderijenwandeltocht die zaterdag 27 juni 2015 alweer voor de negende maal vanuit ’t Harde wordt gehouden. De tocht wordt georganiseerd door het biologische rundveebedrijf Ko-Kalf in samenwerking met Voetbalvereniging ‘t Harde en staat onder auspiciën van de KWBN. De wandeltocht staat bekend als één van de succesvolste van de wandelbond en trekt ieder jaar rond de 500 deelnemers. De start is vanaf Sportpark Schenk, Bovenweg 8 te ’t Harde,

De deelnemers kunnen kiezen uit routes van vijf, tien, twintig, dertig en veertig kilometer lengte (een goede training voor de Nijmeegse vierdaagse!).

Deze voeren de deelnemers door “boerenland” met boerderijen (onder meer een EKO-boerderij van Ko-Kalf) en landgoederen, maar gaan ook door het bos, het vestingstadje Elburg en door de tuinen van A. Vogel (Biohorma). Aan het einde van de wandeltocht is er een verrassend muzikaal optreden. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen.

Iedere wandelliefhebber kan aan deze tocht deelnemen. Lidmaatschap van een wandelsportorganisatie is niet vereist. Deelname kost € 3,-, leden betalen € 2,-. Een herinnering is tegen kostprijs verkrijgbaar.
De deelnemers krijgen een duidelijke routebeschrijving mee, maar de routes zijn ook met pijlen aangegeven.

Er kan vanaf 8.00 uur worden gestart. Wie veertig kilometer wil afleggen kan tot 9.00 uur vertrekken, wie dertig kilometer wil afleggen tot 10.00 uur. Wie kiest voor de twintig kilometer tot 12.00 uur. Deelnemers op de tien en vijf kilometer kunnen starten tot resp. 14.00 en 14.30 uur. Om 17.00 uur sluit echter de startlocatie! Ook nordic-walkers zijn van harte welkom.
Voor nadere inlichtingen: tel. 0525 – 688899 of www.ko-kalf.nl. Op zaterdag 27 juni bereikbaar op mobiel: 06-21573940.

Zomerfeest ‘t Harde bij zwembad de Hokseberg

Nieuws

zomerfeest‘t HARDE – Zin in een feestje, van 14 t/m 16 juli 2015 is het zomerfeest in ’t Harde. Samen met 150 andere kinderen van 6 t/m 11 jaar mag je komen huttenbouwen, zwemmen en veel leuke sport en spel activiteiten beleven. Dit jaar is het nog net even iets specialer dan voorgaande jaren, want dit is al weer de 5de keer dat het zomerfeest plaats vindt. Het programma is dan ook net even anders.

Dinsdag gaan je gewoon lekker de hele dag timmer en leuke spelletjes doen. Op woensdag begin je wat later dan normaal en heb je ‘s avonds een leuke sport- en spelavond. De oudere kinderen (8 t/m11 jaar) mogen blijven slapen op het terrein. Donderdagochtend ga je dan heerlijk uitgebreid ontbijten met de hele groep en rond de middag wordt het programma afgesloten.

Ben jij er ook bij?

Verenigingen ingeloot in Jeugdsponsoractie

Nieuws

‘t HARDE – Nieuw spelmateriaal, shirtjes of een bijdrage voor een jeugdkamp: Boni Supermarkten organiseert van woensdag 30 september 2015 tot en met dinsdag 17 november 2015 haar jaarlijkse Jeugdsponsoractie. Verenigingen met jeugdleden uit ‘t Harde hebben zich de afgelopen maanden kunnen inschrijven en acht daarvan zijn ingeloot om mee te doen met de Jeugdsponsoractie.

In ‘t Harde zijn Zwem en Poloclub”De Hokseberg”, Tennisvereniging LTC ‘t Harde, Voetbalvereniging SV ‘t Harde, Chr.Muziekvereniging Juliana Doornspijk, Gymnastiekvereniging O.D.I., Scouting Gustaaf Adolf Groep, Chr.Muziekvereniging “Tot Ons Genoegen ” en Rij-en Menvereniging De Werfhorstruiters ingeloot.

Tijdens de actieweken ontvangen klanten van de Boni Supermarkten bij iedere 10 euro een sponsormunt die ze kunnen doneren aan de deelnemende verenigingen. Hoe meer munten er in de koker van de vereniging terecht komen, hoe meer sponsorgeld de vereniging krijgt en hoe meer zij voor hun jeugdleden kunnen doen. Op de vrijdagavonden en zaterdagen zal iedere week een vereniging in de winkel aanwezig zijn om zich op een ludieke manier te presenteren. Bouke van der Wal, directeur van Boni Supermarkten: ,,In de afgelopen jaren ben ik bij verschillende filialen geweest en het is ontzettend leuk om te zien hoe de verenigingen alles uit de kast trekken om zich te laten zien aan het winkelende publiek. We hebben reddingsboten voorbij zien komen en demonstraties in vechtsporten en voetbal. Ook werd menig supermarkt opgevrolijkt door de klanken van een jeugdorkest. We kijken erg uit naar onze nieuwste Jeugdsponsoractie. Op deze manier kunnen we iets doen voor de jeugdleden van de verenigingen.” Alle 43 filialen van de Boni Supermarkten doen mee, ook de drie nieuwste winkels in Hasselt, Emmer Compascuum en Klazienaveen. Het is voor de derde keer dat de Jeugdsponsoractie wordt georganiseerd. De Jeugdsponsoractie is te volgen via www.facebook.com/jeugdsponsoractie en http://jeugdsponsoractie.bonisupermarkt.nl.