‘T HARDE – Woningcorporatie Uwoon maakt 1 oktober bekend of ze doorgaat met de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum van ‘t Harde.

Ad van Hamburg, manager projectontwikkeling Uwoon, geeft aan dat zo’n vijftig procent van het onroerend goed in handen is van Uwoon. “Wel is met alle eigenaren een ontbindingsverklaring overeengekomen. In september dient er een sluitend plan te zijn. Dit leggen we voor aan de raad van commissarissen bij Uwoon, en zij zullen toestemming moeten geven voor de uitvoering van dit plan. Die krijgen we wanneer het financieel haalbaar is. Er is pas sprake van een sluitend plan wanneer we met alle betrokkenen een overeenkomst hebben gesloten en voldoende afnemers hebben voor de winkelruimte. En op 1 oktober hebben we duidelijkheid of we door kunnen gaan”, aldus Van Hamburg.

Wethouder Jan Polinder van de gemeente Elburg onderschrijft het belang van een spoedige uitvoering van het nieuwe winkelcentrum ‘t Harde: “Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan. Iedereen bij de gemeente is doordrongen van het belang van een goed winkelcentrum voor ‘t Harde. Ik ben dan ook gelukkig met de resultaten van Uwoon. Wel heb ik oog voor de knelpunten en constateer dan ook dat we er nog niet zijn. Al met al zijn er flinke toezeggingen gedaan voor subsidie van gemeente en provincie, namelijk voor in totaal zo’n 2 miljoen. Ik ben zeer benieuwd hoe de vlag erbij hangt op 1 oktober, dan maken we de balans op.”

In de afgelopen periode zijn door Uwoon diverse successen behaald. Zo is er met voorganger en projectontwikkelaar MKB een overeenkomst gesloten over de overdracht en ontvangt MKB hiervoor een vergoeding. Met verschillende eigenaren is overeenstemming bereikt over de overdracht van hun bezittingen aan Uwoon.

Voor Uwoon geldt dat het plan financieel haalbaar moet zijn, maar dat het de woningcorporatie niet te doen is om een financiële winst. Ad van Hamburg: “Het is nu eenmaal zo dat verschillende activiteiten onrendabel zijn voor Uwoon. Dat zien we niet als een probleem, dit vloeit namelijk voort uit onze missie: zorgen voor goede woningen voor iedereen. Goed wonen gaat niet zonder goede voorzieningen. Daarom zien we graag een goed functionerend winkelcentrum in de buurt van haar woningen en zijn we bereid hier veel tijd in te investeren.” Na de vakantie verwacht Uwoon op volle kracht door te kunnen gaan met het project.

Het gehavende centrum van ‘t Harde.
Het gehavende centrum van ‘t Harde.