svthardeDonderdagavond 17 decmber jongstleden is er door 49 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5837 punten was Ben Schoots die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Eeltje Wijnja 5652, Anneke Wegh 5563, Gerrit Wolf 5531, Henry Schraven 5412, Gert Drost 5310, Huib Bruijnes 5269, Brand Doornewaard 5261, Gerrie Vinke 5154, John Koning 5149, Henk Schenk 5075 en Jan Hammers 5071.

Dinsdag (!) (in verband met kerstavond) 22 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.