LogoPGtHarde’t HARDE – De commissie Stille Hulp in ’t Harde houdt op 16 maart weer de jaarlijkse Bazaar die ook nu weer gecombineerd wordt met een grandioze rommelmarkt. Dit jaar voor de eenendertigste keer.

Deze bazaar-rommelmarkt wordt gehouden in de Maranathakerk aan de Bovendwarsweg 2c te ’t Harde. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van het bejaardenhuis te Tinca in Roemenie, en in het bijzonder de wasruimte, zodat de bejaarden een goed onderkomen hebben. Ook ondersteunen wij 2 dames in de Oekraïne die daar diaconale werkzaamheden verrichten in Heytzen en Csonkapapi.

Evenals voorgaande jaren is er op de Bazaar weer van alles te doen, zoals sjoelen, schieten, en niet te vergeten Rad van Avontuur met als hoofdprijs een 59 cm LCD TV beschikbaar gesteld door Scheer en Foppen installaties. Tijdens de bazaar zijn nog loten te koop. Ook de kinderen zijn niet vergeten er is een schminken en een schitterend springkussen. Op de rommelmarkt zijn weer talloze fraaie artikelen te koop, voor bekende spotprijzen. Ook de boekenstal met vele mooie boeken zal niet ontbreken.

Mocht u van dit alles trek hebben gekregen dan is de keuken geopend waar u o.a koffie, fris,broodjes, en natuurlijk de heerlijke snert kunt eten. Ook de oliebollen zullen er weer zijn. Te veel om op te noemen, daarom komt allen op zaterdag 16 maart 2013, aanvang 09.30 – 15.30u.