’T Harde – Ze verhuisden met de dreigende sloop- en nieuwbouwplannen van woningcorporatie Uwoon in hun nek. Maar ze vangen nu bot bij diezelfde corporatie en krijgen geen verhuisvergoeding omdat ze uit eigen beweging vertrokken. “Ik voel me besodemieterd”, zegt Joke van der Ouw.

De families Beijerman en Van der Ouw, tot vorig jaar woonachtig aan de Sportlaan in ’t Harde, kregen al vanaf 2006 te maken met grootscheepse nieuwbouwplannen voor het centrum. Duidelijk was dat hun huizen van de kaart geveegd werden. Na een lange voorgeschiedenis werd Uwoon in het voorjaar van 2009 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het centrumplan. “Wij hadden er op gerekend en zouden het fair vinden als huurders die vanaf dat moment wilden vertrekken een verhuisvergoeding zouden krijgen.” De ontwikkeling van het centrumplan liep herhaaldelijk vertraging op door onderhandelingen met taaie pandverkopers en bezwaarschriften. Van der Ouw: “Wij waren meewerkend en wilden verhuizen hoewel we het aan de Sportlaan goed naar onze zin hadden. We hoefden niet weg. We zijn voor de peildatum vertrokken en hebben nu recht op niets. Dat valt ons erg van Uwoon tegen, vooral omdat ons steeds mondeling werd toegezegd tijdens bewonersbijeenkomsten: “Daar komen we samen wel uit’.” Die mondelinge toezeggingen veranderden in een zakelijk briefje van de directie met de mededeling dat geen verplichte verhuizing is opgelegd en dat het recht op vergoeding was verspeeld. “We hebben hier 36 jaar met plezier gewoond. We werkten mee en nu krijgen we niets.”

Uwoon ontwikkelde een sociaal plan voor huurders die in 2014 een financiële toekenning krijgen. Van der Ouw: “Er is veel aandacht voor mensen die plannen tegenhouden. Maar dit gebeurt dus als je vertrekt om voor nieuwe plannen plaats te maken.”