‘T HARDE – Assen-Berg Projecten en woningcorporatie UWOON starten 16 december met de eerste bouwactiviteiten voor het nieuwe centrumplan in ’t Harde. Dit betreft de bouw van vier woningen aan de Singel en daarbij gaat het om woningen voor de sociale huursector.

Wethouder Jan Polinder (SGP) verricht de eerste bouwhandeling door beton te storten voor de eerste fundering. Daarmee is de start van de bouw van het nieuwe winkelcentrum voor ’t Harde een feit. Belangstellenden en omwonenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Jan Polinder is verheugd met de start van de eerste fase van het centrumplan. “Het spande er wel om, of er wel of niet opnieuw een bezwaar met schorsende werking zou worden ingediend. Dat kon tot en met 6 december. Dat is nu niet het geval en daarmee kunnen we ons aan de afspraak houden om dit jaar de eerste bouwhandeling te verrichten. Volgend jaar starten we met de bouw van de nieuwe winkels. Dan volgt er opnieuw een feestelijk moment.”

Sinds 2009 zijn woningbouwcorporatie UWOON en Assen-Berg Projecten in samenwerking met de gemeente Elburg bezig met het ontwikkelen van het nieuwe winkelcentrum. Daarvoor waren andere marktpartijen betrokken bij de ontwikkeling. Door tussentijdse gewijzigde inzichten en de brand van het pand van Blokker lukte het niet om tot een goede oplevering te komen van het destijds ingediende plan. Daarmee heeft de ontwikkeling wel meer dan 10 jaar in beslag genomen.

Het totale centrumplan omvat de realisatie van ongeveer 6000 vierkante meter aan commerciële ruimte en ruim 100 woningen en zorgeenheden. De prognose is om in april 2012 te starten met de bouw van de eerste commerciële ruimte en woningen aan de zijde van de Eperweg. Als alles volgens planning verloopt zal het vernieuwde centrumgebied medio 2016 gereed zijn.