Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 november 2013 is Jan Leusink benoemd tot lid van verdienste door de aanwezige leden. Jan heeft een grote staat van dienst binnen de S.V. ’t Harde.

Ook zijn de plannen voor de nieuw te bouwen accommodatie uit de doeken gedaan. De Supportersvereniging schonk een cheque van 25.000 Euro om deze plannen te realiseren.