‘T HARDE – Waar de rondweg ‘t Harde/Oostendorp als debatonderwerp op de raadsagenda staat, is er vrijwel geen discussie. Veel kan de Elburger gemeenteraad in dit traject niet betekenen. De rondweg ligt op het bordje van de provincie en meer doen dan hameren op zorgvuldigheid en goed onderzoek, kan de raad niet. Jessie van Egerschot (VVD) vindt het echter belangrijk een signaal af te geven: “De raad bevestigt het voorstel te steunen, inclusief een onderzoek naar de sociaal-economische gevolgen.

Gedeputeerde Van Haaren heeft aangegeven na de verkiezingen niet terug te keren. Het is goed dat wij deze boodschap alvast meegeven aan haar opvolger.”
Wethouder Henk Wessel rekent af met de bezwaren dat hij zich te veel op zou werpen als voorstander van een rondweg om ‘t Harde. Hij wijst op het gegeven dat de raad de afgelopen jaren meerdere malen gepleit heeft voor een rondweg. Ook in de Toekomstvisie 2020. Volgens PvdA’er Johan Hut gaat dit niet op, omdat de vorige gemeenteraad hier uitspraken over gedaan heeft. Daarop houdt Wessel hem de door de huidige raad vastgestelde structuurvisie voor. Daarin staat dat het zaak is geen nieuwe belemmeringen op te werpen die een rondweg in de weg kunnen staan.
Burgemeester Frans de Lange neemt het op voor Wessel. Volgens hem is het aan de wethouder te danken dat de aansluiting van de Eperweg met de A28 voor zes miljoen euro versneld wordt aangepakt. De verwachting is dat Provinciale Staten 16 februari met dat voorstel instemt. De Lange: “Daarvoor mag lof zijn voor wethouder Wessel. Hij heeft veel hoon over zich heen gekregen, maar hij heeft zich hier hard voor ingezet. Raad, tel uw zegeningen.”