De sloopwerkzaamheden zijn, op de traforuimte van Liander na, afgerond evenals het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van de traforuimte. Er is in de afgelopen maanden veel werk verricht. Ondanks lichte asbestverontreinigingen die tussendoor gesaneerd moesten worden liggen de voorbereidingen, om in maart te beginnen met de bouwactiviteiten, op schema.

In de komende weken zal wegenbouwbedrijf KWS het bouwrijp maken, de aanleg van riolering en de puinfundering voor het parkeerterrein, uitvoeren. Gelijktijdig zal het bouwbedrijf Ufkes uit Apeldoorn beginnen met het inrichten van het bouwterrein en het ontgraven van de bouwput voor de bouw van fase 2 van het winkelcentrum.

centrumplan_thasde_maart2016