’T HARDE – De onvrede bij Hardenezen over slecht onderhoud van het openbaar groen valt op in de tweejaarlijkse enquête van dorpscomité ‘Op ’t Harde’. Deze week werden de resultaten gepresenteerd.

De gemeente Elburg is nota bene door Entente Florale uitgeroepen tot de groenste kleine gemeente van Nederland en dingt zelfs mee naar de Europese titel.

Volgens de enquête van het dorpscomité zou het groenonderhoud al jaren onvoldoende zijn. Het zou schorten aan het bijtijds snoeien van bomen en struiken. Een klacht die meermaals naar voren kwam, aldus de toelichting in de deze week verspreide nieuwsbrief. Groenwethouder Henk Wessel reageert: “In algemene zin denk ik dat in ’t Harde het groenonderhoud goed is. Maar wanneer er klachten zijn, dan zullen we die zeker serieus nemen.” Behalve beter onderhoud van het groen geeft het dorpscomité het college van B en W en politiek Elburg nog een aantal dringende adviezen mee: De bewoners van ’t Harde zouden periodiek geïnformeerd moeten worden over de voortgang van grote projecten (zoals de rondweg, het nieuwe winkelcentrum, rotonde A28), er zou een samenhangend plan van aanpak voor de jeugd moeten komen en een ontmoetingsplek voor senioren.

De vraag is hoe representatief het gehouden onderzoek is. In 2009 stuurden 320 inwoners uit ’t Harde hun enquête ingevuld terug naar het dorpscomité. Dit jaar zakte het aantal geretourneerde exemplaren tot 294, op een totaal van circa 2100. In 2009 was volgens de resultaten een grote meerderheid voor aanleg rondweg; later bleek dat vele honderden mensen een handtekening tegen de rondweg zetten bij het actiecomité Rondweg Nee.

{plusone}