gemeente-elburg-logoHet programma Zembla heeft op woensdagavond 5 oktober aandacht besteed aan rubberkorrels die zich bevinden op kunstgrasvelden. Zembla richt haar onderzoek met name op de vraag of belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat deze uitzending vragen oproept willen wij hierover nader informatie verstrekken.

Rubbergranulaat
Kunstgrasvelden worden voorzien van rubberkorrels, oftewel rubbergranulaat. Rubbergranulaat is fijngemalen rubber en zorgen ervoor dat het kunstgrasveld zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon natuurgrasveld. Dit rubbergranulaat wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden, die op deze wijze hergebruikt worden. Uit onderzoek blijkt dat er in deze rubberkorrels stoffen zitten die mogelijk kankerverwekkend zouden kunnen zijn.

RIVM
Het European Chemicals Agency (ECHA) voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht. Op verzoek van de Nederlandse overheid is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van de rubberkorrels. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden.

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Gemeente Elburg
De gemeente Elburg telt vijf kunstgrasvelden die voorzien zijn van dit rubbergranulaat. Dit betreffen drie kunstgrasvoetbalvelden bij ESC, één bij sv ‘Harde en één bij DSV ’61. De overige kunstgrasvelden en de kunstgrasvelden in de wijken/kernen zijn zogenoemde ‘zand ingestrooide’ kunstgrasvelden.

Vervolg
Als gemeente Elburg zien wij de resultaten van het onderzoek van ECHA met veel belangstelling tegemoet. Als uit het onderzoek door de Europese commissie blijkt, dat er onacceptabele risico’s zijn, dan zullen de eisen worden aangepast. Zo ver is het nog niet. Ook wij willen graag eerst weten hoe het nu precies zit.

In aanvulling hierop zal het college van burgemeester en wethouders van Elburg in een brief aan het Ministerie van VWS, met een afschrift aan de KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten, de situatie onder de aandacht brengen en daarbij aandringen op een nieuw onderzoek door het RIVM.

Meer informatie via deze link.