’t HARDE – In de komende weken is de Sportlaan op ‘t Harde gedeeltelijk afgesloten vanwege vervanging van de riolering en herinrichting van de weg. De planning is dat het weggedeelte tussen de Eperweg en de Elsakkerweg in de periode van 23 maart tot en met 1 mei niet of beperkt gebruikt kan worden. De gemeente Elburg heeft KWS infra opdracht verleend om de werkzaamheden uit te voeren.

Oorspronkelijk stond de aanpak van de Sportlaan gepland voor eind dit jaar of begin 2018, maar dit wordt nu al uitgevoerd om te voorkomen dat het gebied, na de oplevering van het nieuwe winkelcentrum, binnen een jaar opnieuw op de schop moet.

Werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit het aanleggen van infiltratieriolen voor regenwater, een nieuwe rijbaan en trottoirs, twee verkeersremmende constructies en het wijzigen van de voorrangssituatie tussen de Sportlaan en de Kernhoopweg. De Sportlaan is in de nieuwe situatie een doorgaande weg vanaf de Eperweg naar de Singel. Het verkeer vanaf de Kernhoopweg moet in de toekomst voorrang verlenen aan het verkeer op de Sportlaan.

Gedeeltelijk afsluiting

De werkzaamheden worden in etappes uitgevoerd, waarbij dagelijks een deel van de riolering wordt vervangen en het wegdek wordt vernieuwd. Hierdoor is slechts een gedeelte van de weg niet bruikbaar en blijven winkels en woningen zo veel als mogelijk bereikbaar. Op deze manier proberen we de overlast waar mogelijk te beperken. De omleidingsroute en informatie over panden die al dan niet bereikbaar zijn, wordt met borden aangegeven.