DEN HAAG/’T HARDE – Woningstichting UWOON, ontwikkelaar voor het woning- en winkelcentrumplan voor ’t Harde, zal pas rond 2014 beginnen met de bouw van het nieuwe woonzorgcomplex en een supermarkt nabij de Sportlaan in ’t Harde, zei de raadsvrouw van de gemeente Elburg maandag bij de Raad van State.

Die behandelde een aantal bezwaren tegen het bestemmingsplan ‘Centrum ’t Harde’. Het plan regelt onder meer de bouw van 109 woningen en een aantal winkels en een supermarkt. Omwonenden, zoals R. Kampinga, hebben bezwaar tegen de hoogte van het nieuwe woonzorgcomplex nabij hun woningen. De huidige bebouwing is vier meter hoog en het nieuwe gebouw wordt 11,5 meter hoog. Verder vrezen zij een fikse aantasting van hun privacy als er op de eerste bouwlaag dakterrassen worden aangelegd. De raadsvrouw van de gemeente benadrukte dat het bouwplan naar aanleiding van de bezwaren is verplaatst, verder van de perceelsgrens af. Ook komen er volgens UWOON geen dakterrassen vlak bij de woningen aan de Sportlaan. Maar tijdens de spoedprocedure bleek dat de bouw van de woningen niet voor 2014 zal beginnen. Dat betekent dat de Raad van State nog ruim voor de bouw met een einduitspraak zal komen en dat er geen spoedeisende reden is om het bestemmingsplan te blokkeren. Wel is het de bedoeling om eind dit jaar te beginnen met nieuwbouw langs de Eperweg. Bezwaarmaker H. Strijkert hoopt wel op een blokkade van het plan. Hij heeft een bedrijfswoning aan de Eperweg 83 en wil een woonbestemming. Strijkert wil de mogelijkheid om naast de bestaande woning nog 1 a 2 woningen bij te bouwen. Maar het winkelcentrum bevat al 109 nieuwe woningen en samen met nog drie nieuwe woningen elders in ’t Harde is dat het maximum aantal woningen dat de komende jaren in ’t Harde gebouwd mogen worden. Strijkert hoopt dat de Raad drie woningen uit het centrumplan schrapt.