’t HARDE – Aan VolkerRail Nederland bv is op 25 juli 2017 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakendewerkzaamheden op station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen overdag op 17 en 18augustus 2017 plaatsvinden en gedurende een aantal avonden en nachten in de periode van 7 augustus/21 augustus 2017 en 4 september/6 september 2017.

Bezwaar is mogelijk, zie www.elburg.nl. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Fikse, team Toezicht en Handhaving, tel: 0525-688688.