centumthardesloopIedere gemeente heeft wel thema’s die onder haar inwoners meer leven dan de andere. Of het nu gaat om zwembaden, sporthallen of bedrijventerreinen. Iedere gemeente heeft zo wel zijn dingetje. In Elburg is dat onder andere het winkelcentrum Op t Harde. Een jaren lang slepende kwestie die zich kenmerkt met veel onbegrip, frustratie en ook wanhoop. Maar tegelijk ook inzet en betrokkenheid van zowel de gemeente als de inwoners.

Vanuit de fractievoorzitters is gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Wat is er nu feitelijk gebeurd? Hadden we dit kunnen voorkomen? Wat is de rol geweest van de gemeente vanuit het college, maar ook vanuit ons als gemeenteraad? En vooral ook hoe kunnen we dit uitleggen aan onze inwoners.

Als eerst zijn alle feiten verzameld. Dit feitenrelaas wordt nu aan het College overhandigd, met het verzoek deze casus te onderzoeken en terug te brengen binnen onze gemeenteraad via de commissie AB met conclusies en aanbevelingen om hiervan te leren en dit in de toekomst te voorkomen.