‘T HARDE – Twee bewoners aan de Bovenweg in ’t Harde verzetten zich tegen de aanleg van een gasomleiding onder hun percelen. De Nederlandse Gasunie heeft de gemeente Elburg verzocht in te stemmen met wijziging van het bestemmingsplan ’t Harde 2009, zodat een dertig meter lange omleiding kan worden gerealiseerd.

Het college van B en W heeft geen bezwaar, maar met twee grondeigenaren heeft de Gasunie geen overeenstemming bereikt. Zij vrezen dat de bebouwingsmogelijkheden in de toekomst worden beperkt. Volgens B en W zal dit in de praktijk niet gebeuren. Het college wil aan verruiming van de bestemming meewerken, om het gevaar in de directe omgeving van de gasleiding te beperken. De Gasunie heeft de overheid nu gevraagd om een zogeheten gedoogverplichting op te leggen aan de bezwaarmakers. Dit instrument, vastgelegd in de Belemmeringenwet Privaatrecht uit 1927, geeft ondernemers van openbare werken de garantie dat aanleg of behoud niet wordt gefrustreerd door particulieren. Voorwaarde is dat het werk van algemeen nut is. De Gasunie wil een omleiding realiseren, om de bestaande leiding eens in de vier, vijf jaar schoon te maken.