A28-overzichtsfotoDe provincie Gelderland heeft Heijmans geselecteerd als opdrachtnemer voor de reconstructie van het viaduct A28-N309 bij ’t Harde. De aanbieding van Heijmans voldoet ruim aan de gestelde eisen en is onderscheidend wat betreft de aandacht en zorg die wordt besteed aan de verkeersafwikkeling en beperking van de omgevingshinder. Heijmans gaat in het voorjaar van 2016 aan de slag en verwacht eind 2016 klaar te zijn met de werkzaamheden.

De rijbanen onder het viaduct van de N309 worden verdubbeld. Daarnaast komen er dubbele rijstroken bij de afritten. Bij de aansluitingen N309 – A28 worden bovendien verkeerslichten geplaatst. Dit bevordert de doorstroming van het spitsverkeer en het maakt de Eperweg in ’t Harde veiliger voor voetgangers en fietsers. Om deze aanpassingen te kunnen doen moet een nieuw en breder viaduct worden gebouwd.

Verkeersafwikkeling
Heijmans onderscheidt zich van andere aanbieders op het gebied van verkeersafwikkeling en kiest voor oplossingen met de minste hinder voor weggebruiker en omgeving. De werkzaamheden zijn in een korte periode van circa 20 weken gepland en omwonenden, bedrijven en horeca blijven de hele periode bereikbaar.

Zichtbaar aanwezig
De firma Heijmans gaat nu aan de slag met het verder uitwerken van de planning. Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar medewerkers van de provincie Gelderland en Heijmans de bewoners en belanghebbenden te woord staan over het werk, de planning en de tijdelijke maatregelen (waaronder omleidingsroutes). Aankondigingen voor deze bijeenkomst worden te zijner tijd gepubliceerd in de lokale media.