n309tharde

’t HARDE – De provincie organiseert op 28 oktober 2014 een inloopbijeenkomst over de N309 ’t Harde. Omwonenden en bedrijven worden tijdens deze bijeenkomst ingelicht over de projecten die ontwikkeld zijn om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. De inloopbijeenkomst vindt plaats in MFC Aperloo (Stadsweg 27 ’t Harde). Bedrijven gevestigd op bedrijventerrein ’t Spoor zijn van harte welkom tussen 16.00 en 17.30 uur en bewoners en ondernemers uit het centrum tussen 18.00 en 21.00 uur.

Reconstructievariant

De provincie heeft in overeenstemming met de gemeente Elburg besloten de N309 op te waarderen. September 2013 zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met de reconstructie van de N309. De aansluiting op de A28 en de kruising ter hoogte van de Bovendwarsweg en het nieuwe winkelcentrum worden aangepast. De maatregelen verbeteren de komende jaren de doorstroming van het verkeer en de oversteekbaarheid van de Eperweg.

Maatregelen – Project centrum ’t Harde

De Bovendwarsweg wordt afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer.Bij de Bovendwarsweg komt één verbeterde oversteekplaats voor fietsers en voetgangers die met verkeerslichten is geregeld.Herinrichting van de fietspaden in het centrum. Vitens gaat voorafgaand aan deze werkzaamheden de oude waterleiding in het centrum vernieuwen.

Project aansluiting A28

Het aantal rijstroken onder het viaduct wordt uitgebreid van 3 naar 5 rijstroken.De fiets- en voetgangersvoorzieningen worden verbeterd.Het viaduct over de N309 wordt vervangen om voldoende ruimte te maken voor de extra rijstroken

Project geluidsmaatregelen (in uitvoering)

Geluidsmaatregelen in woningen direct langs de Eperweg (vrijwillige deelname). De achtergronden van de afweging voor de reconstructievariant staan HIER.

Meer informatie

Esther Beugelink Telefoon: (026) 359 8207 E-mail: e.beugelink@gelderland.nl