op t harde logo wijkcomiteDe wijkcomités geven de gemeente (gevraagd en ongevraagd) advies en informatie over allerlei zaken die te maken hebben met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en proberen in overleg met de gemeente eventuele problemen op te lossen. Zij willen daarom graag van u weten wat er leeft en speelt. Daarvoor kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur, voorafgaand aan de vergadering.
Het dorpscomité Op ’t Harde vergadert op woensdagavond 4 september a.s. in De Schuilhof, Blerckweg 10, ’t Harde.  U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om met ons te spreken over zaken van de wijk.

Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl.

E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl