RickVanVelthuysen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgende week (19 maart) is er een nieuweling in de Elburger politiek. Niemand anders dan BH’er (bekende Hardenees) Rick van Velthuysen. Hoog tijd om eens kennis te maken.

Sinds dit jaar heb je besloten je verkiesbaar te stellen bij de VVD Elburg voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, ben je eerder actief geweest in de politiek en wat was voor jou de aanleiding om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen?

Echt actief, zoals nu ben ik politiek nog nimmer geweest. De politiek is de plek waar je veranderingen kunt realiseren en ik vind dat het tijd wordt dat wij als Elburg eens in de spiegel moeten gaan kijken. Dan mogen we trots zijn op het vele dat goed is, maar mogen we best wel eens kritisch zijn over de dingen die beter kunnen, of beter hadden gekund. Na enkele jaren eerder een paar raadsvergaderingen te hebben bezocht, kwam ik er al snel achter dat de politiek in Elburg meer geënt was op macht en dat de meerderheid altijd de helft plus één is. Het ‘onderuitzakgehalte’ van sommige raadsleden van de coalitie (met een houding van “we halen toch wel een meerderheid”) was soms zo stuitend en tegelijk treffend voor de wijze van politiek bedrijven in Elburg, dat het mij motiveerde om de lokale politiek eens wat te gaan opschudden.

Daarnaast vind ik dat we moeten oppassen voor het vergrijzingsspook dat langzaam maar zeker steeds vaster rondwaart door Elburg. Persoonlijke vrijheden dienen gewaarborgd te worden en tevens moeten we pogen om de sociale verbondenheid voor jongeren te vergroten, hen huisvesting en werk te kunnen bieden, zodat het aantrekkelijker voor onze jeugd wordt dat ze na hun opleiding zich willen vestigen in onze gemeente. Zo houden we Elburg bruisend en met de extra ‘handjes’ vanuit de familie wordt de ouderenzorg op de langere termijn misschien ook een stuk beter betaalbaar.

Je bent vaak in discussie op verschillende social media over de zondagsopenstelling van winkels in de gemeente Elburg, waarom heeft dit onderwerp jouw interesse en wat vind jij dat er momenteel fout gaat inzake dit onderwerp?

De ‘koopzondag’ in Elburg is zo langzamerhand een containerbegrip geworden voor het hebben van persoonlijke vrijheden en dat sommige dagen in de week niet om geloofsredenen anders worden ingevuld dan dat je zelf het liefst zou willen doen. De invulling van de zondag dient dus naar ieders wens zelf ingevuld te worden en het enige stellende kader is daarbij het Nederlands Recht.

In de gemeente Elburg voeren de Christelijke partijen van oudsher de boventoon, denk jij dat dit de komende gemeenteraadsverkiezing gaat veranderen en is dit jouw inziens nodig?

Persoonlijk zou ik het gezonder vinden wanneer de verhoudingen wat meer zouden worden gelijk getrokken, maar als de christelijke partijen hun kiezers beter georganiseerd hebben, dan kan ik daar respect voor hebben, maar ik vind het dan wel doodzonde. Nu is er een uitgelezen moment om eens te gaan werken aan een meer modern Elburg, zonder daarbij afbreuk te doen aan al het goede wat onze gemeente al heeft.

Zijn er ook onderwerpen specifiek voor ’t Harde die jij belangrijk vindt om op de agenda te zetten?

Jazeker, het nauwlettend volgen van de voortgang van de bouw en de invulling van het nieuwe winkelcentrum, een goede aansluiting van de A28 op de Eperweg en het op peil houden van alle voorzieningen die maatschappelijk en sociaal gezien de cohesie in de ‘Hardeneese’ samenleving zullen bevorderen.

Vooral bij de jongere generaties leeft de lokale politiek niet, de opkomst voor de verkiezingen zouden dit jaar volgens menigeen historisch laag zijn. Jij roept op Facebook actief mensen op om te gaan stemmen, waarom is dit zo belangrijk?

Wie niet gaat stemmen stemt daarmee in dat alles blijft zoals het is en dat betekent dat de Elburgse christelijke orthodoxie weer 4 jaar zal domineren. Daar zullen de vele christelijke kiezers buitengewoon content mee zijn, maar dan moeten de ‘niet-kiezers’ niet klagen dat er in Elburg nooit wat te beleven valt. Iedereen gun ik z’n eigen manier van leven, maar weet als jongere kiezer bijvoorbeeld dat een partij als de SGP (anno 2014) zelfs de muziek van de The Beatles al schreeuwerige herrie vindt. Elburg hoeft niet meteen het Sodom en Gomorra van de Veluwe te worden, maar er mag toch nog wel wat meer te beleven zijn. En als er dan prachtige evenementen zijn zoals bijvoorbeeld Kerst in de Vesting, dan moet de zondag geen belemmering zijn voor nog een extra dag vertier op zondag. Laten we daarom 7 dagen lang gaan genieten van onze gemeente Elburg. Ga daarom 19 maart aanstaande stemmen, want HET KAN WÉL.