gemeente-elburg-logoOm de jaarwisseling zo gezellig en veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen, willen wij u op het volgende attenderen:

Verkoop en afsteken van vuurwerk
Hiervoor zijn landelijk onder meer de volgende regels vastgesteld:

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken in de periode van 31 december 2016 18:00 uur tot 1 januari 2017 2:00 uur.
Het is alleen toegestaan vuurwerk bij zich te hebben tijdens de genoemde uren onder A, tenzij het vuurwerk net gekocht is en men op weg is naar huis.
Het afsteken mag niet gebeuren op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, wanneer dit schade, hinder van ernstige aard of overlast kan veroorzaken.

Feesttent
Dit jaar staat er alleen in de kern Elburg een feesttent. Helaas zijn er voor ’t Harde en Doornspijk geen exploitanten gevonden. Wel wordt er in Doornspijk op 30 december georganiseerd vuur gestookt. De feesttent in Elburg is voor iedereen vanaf 00:30 uur nieuwjaarsmorgen gratis te bezoeken. De feesttent staat op de volgende locatie:

Elburg: Parkeerplaats ’t Schootsveld
Stoken op Oudejaarsdag
Er zijn binnen onze gemeente een aantal locaties aangewezen waar op oudejaarsdag vuur mag worden gestookt in een container. Tijdens de aankomende jaarwisseling wordt alleen op de volgende locatie een vreugdevuur georganiseerd:

Doornspijk: perceel grasland nabij de Kerkdijk (30 december).
Voor kleine vuurtjes is geen ontheffing meer nodig. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld. De algemene regels zijn hier terug te lezen.

Het schieten met Carbid
Het schieten met carbid is in onze gemeente toegestaan buiten de bebouwde kom en alleen op 31 december na 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Er mag niet op de openbare wegen worden geschoten.

Er zijn dit jaar in elke kern een aantal locaties binnen de bebouwde kom aangewezen waar wel met carbid mag worden geschoten. Dit zijn de volgende locaties:

Doornspijk, grasland Kerkdijk
Elburg, perceel grasveld Paterijstraat tegenover de Rabobank
’t Harde, grasveld zwembad De Hokseberg en aan de Larixweg / Bovendwarsweg (trapveldje)
Voor het schieten (in georganiseerd verband) met 5 of meer carbidbussen moet vooraf ontheffing te worden aangevraagd bij de burgemeester.

Meldingen overlast tijdens oud en nieuw
De politie roept bewoners op om tips en informatie over illegaal vuurwerk en klachten over overlast of schade door vuurwerk te melden. De politie zal waar nodig actie ondernemen of een onderzoek instellen. Het telefoonnummer dat u hiervoor kunt bellen is: 0900-8844. In geval van spoed kunt u 112 bellen.

Gezamenlijke verantwoording
Een veilige en gezellige jaarwisseling is onze gezamenlijke verantwoording. Maak er een feestelijk maar bovenal veilige jaarwisseling van.