Meer dan honderd Nederlandse militaire voertuigen worden deze week op de trein naar Drawsko in West-Polen gezet. Daar oefent de landmacht de komende zes weken op hoog militair niveau met eenheden uit Duitsland, Polen, Estland, Canada en de Verenigde Staten. Met meer dan 4500 militairen is dit de grootste oefening in jaren. Op zondag 15 januari om 11:30 bent u van harte welkom op het raccordement bij het station in ’t Harde. Daar worden ongeveer 30 voertuigen op de trein geladen, waaronder de Pantserhouwitzer, de Boxer en de Fennek.

De Europese veiligheidssituatie is in de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd, mede vanwege de gewijzigde assertieve houding van Rusland. Het is van belang om bondgenootschappelijke activiteiten te ontplooien in het oosten van Europa om deze landen gerust te stellen en Rusland duidelijk te maken dat de NAVO-landen eensgezind zijn in de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied.

Met de uitvoering van Bison Drawsko in Polen beoefent de Koninklijke Landmacht het snel ontplooien en integreren van multinationale eenheden binnen 43 Gemechaniseerde Brigade. Defensie is hiermee in staat om bij te dragen aan NAVO-operaties in de oostelijke deel van het bondgenootschappelijk grondgebied.