‘T HARDE – De provincie Gelderland is er eigenlijk al wel uit. Of variant 2 of geen rondweg om ‘t Harde.
De verschillende oplossingsrichtingen voor de N309 (‘t Harde/Oostendorp) zijn in november beoordeeld. Uit die beoordeling blijkt dat alleen de varianten 1 en 2 serieuze opties zijn.

Variant 1 houdt in: aanpak van knelpunten in het bestaande tracé (zoals bijvoorbeeld de reconstructie van kruisingen en het creëren van passagemogelijkheden voor het landbouwverkeer).
Variant 2 heeft een a-, b- en c-variant: a – een oostelijke rondweg om ’t Harde en een ruime zuidelijke rondweg onder Oostendorp (langs Broekdijk), b – een oostelijke rondweg om ’t Harde en een zuidelijke rondweg direct onder Oostendorp, c – een oostelijke rondweg om ’t Harde die doorloopt richting Aperloo en Hoge Enk en aansluit bij de rotonde N309-N310 bij Elburg-Zuid.

Tracé 3 en 4 blijken onacceptabele elementen te hebben, waardoor die varianten van tafel gaan. Tracé 5 heeft geen in het oog springende verbeteringen. Die heeft tracé 2 wel. Zo zal de bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving verbeteren met één van de varianten van tracé 2, die allemaal een rondweg kort om ‘t Harde aan de oostzijde krijgen. Op het punt planning en fasering scoort dit tracé echter zeer negatief.

Aan de andere kant scoort tracé 1 ook goed. Dat houdt in het behouden van de huidige situatie met enkel aanpassingen. Dat zou dus betekenen dat er geen rondweg komt. Hoewel deze optie op de leefomgeving een zeer negatieve invloed heeft, scoort het op andere terreinen neutraal tot zeer goed.

Foto door: Gerrit Veldman