‘T HARDE/OOSTENDORP – Voor een mogelijke rondweg om Oostendorp wordt maximaal 16,5 miljoen euro gereserveerd. Dit gebeurt met dank aan een amendement van de Gelderse CDA en ChristenUnie.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten is het voorstel over de (mogelijke) rondweg ’t Harde aangenomen. Het voorstel is gewijzigd door een amendement dat door het CDA, ondersteund door de ChristenUnie, is ingediend. Door dit amendement moet in 2012 voor zowel aanpassingen van de N309 bij ’t Harde als noodzakelijke aanpassingen bij Oostendorp geld beschikbaar worden gesteld. Een mogelijke bijdrage van maximaal 16,5 miljoen euro voor Oostendorp wordt hierdoor gereserveerd.

In de uit te voeren milieu effectrapportage (MER) worden diverse varianten onderzocht, inclusief onderzoek naar de meerwaarde van het opwaarderen van de huidige weg.

Rondweg geen doel op zich

CDA-Statenlid Jan Hutten: “De aanleg van een Rondweg bij ’t Harde is voor ons geen doel op zich. Het gaat het CDA erom dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid op ’t Harde wordt verbeterd. Voor ons is het belangrijk om zowel ’t Harde als Oostendorp aan te pakken. Wie A zegt moet ook B zeggen. Het probleem verleggen naar Oostendorp vindt het CDA ongewenst, dus wij zijn bereid om hiervoor € 16,5 miljoen te reserveren.”

Winkelcentrum

Tijdens de Statenvergadering heeft het college van Gedeputeerde Staten toegezegd om waar mogelijk de gemeente Elburg in het proces rond het verpauperde winkelcentrum te ondersteunen. Statenlid Hutten: “Alle inwoners en ondernemers op ’t Harde snakken naar een nieuw winkelcentrum. De gemeente trekt hier hard aan, maar enige inhoudelijke ondersteuning vanuit de provincie kan het proces mogelijk versnellen. Ook op deze manier kan de provincie haar hulp aanbieden en het CDA is blij dat ons verzoek daartoe is opgepakt”.

Het CDA/ChristenUnie amendement is uiteindelijk mede door de SGP en de VVD ondersteund.

Rondweg `t Harde / Eperweg

Bron