’t HARDE – Wethouder Henk Wessel rond dinsdag 18 december de werkzaamheden af van het project ‘herinrichting ’t Harde Noord’. Na een jaar van werkzaamheden in de woonwijk is deze wijk helemaal up-to-date. Het regenwater is gescheiden van het riool en infiltreert in de ondergrond. Ook is de asfaltverharding vervangen door klinkers. De totale kosten van de renovatie bedroegen 1,5 miljoen euro.

Wessel (AB) benadrukt de positieve betrokkenheid van de bewoners: “Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de wijk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bewoners van het gebied, de verkeersadviesgroep en het wijkcomité.” In de nieuwe situatie is gekozen voor een betonklinker. Volgens Henk Wessel heeft dit een aantal voordelen. “Het wegprofiel heeft een ander, vriendelijker karakter gekregen en daarmee is er meer kleur in de buurt ontstaan.

Voor wat betreft de trottoirs verandert er niets, die blijven bestaan uit tegels.”Door het toepassen van een eenrichtingsmaatregel is ruimte gecreëerd voor zowel de doorgang van hulpdiensten als ruimte voor parkeerplaatsen. Henk Wessel: “Ik denk dat alle bewoners tevreden zijn. Het aantal parkeerplaatsen in de wijk is toegenomen met 96 extra parkeerplaatsen. En dat is een belangrijk winstpunt voor de wijk.”In de wijk is een nieuw hemelwaterriool aangebracht. Bijzonder is dat voor het hemelwaterriool een infiltratiebuis is gebruikt. Hiermee wordt het opgevangen hemelwater geïnfiltreerd in de ondergrond. Henk Wessel hierover: “Dit is zeker te danken aan de bereidheid van de bewoners. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om de regenpijpen van het dak kosteloos af te koppelen en deze aan te sluiten op dit hemelwaterriool. 95 % van de bewoners heeft hier aan meegedaan. Vanuit duurzaam waterbeheer is dit een belangrijke ontwikkeling.”

De infiltratiebuis heeft een lengte van 1.250 meter. In totaal is voor 10.806 m2aan betonstraatstenen en 5.750 m2betontegels aangebracht. De bestaande groenvakken zijn gelijktijdig gerenoveerd. Alle bewoners ontvangen van de aannemer een pakketje bloembollen, als dank voor het getoonde begrip voor de overlast.