‘T HARDE – Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten een milieueffectrapportage op te stellen voor zowel een rondweg als geen rondweg om ‘t Harde en Oostendorp.
Naar de opties 2 en 5 aan de oostkant van ‘t Harde wordt onderzoek gedaan, net als naar optie 1. Verder vragen GS aan PS om alvast geld te reserveren voor een rondweg bij Oostendorp (oplossing 2a of 2b).
Naar de opties 2 en 5 aan de oostkant van ‘t Harde wordt onderzoek gedaan, net als naar optie 1. Verder vragen GS aan PS om alvast geld te reserveren vooreen rondweg bij Oostendorp (oplossing 2a of 2b).

(Klik op “lees meer” voor gehele artikel)

Drie oplossingen

Waar een advies voor één oplossingsvariant verwacht werd, hebben GS drie oplossingen aangewezen om verder te onderzoeken. Voor een rondweg kort en wat verder om de oostkant van ‘t Harde wordt nu een milieueffectrapportage (MER) opgesteld, net als voor géén rondweg maar alleen het aanpassen van de Eperweg. Provinciale Staten nemen pas in 2012 een besluit.

Wessel blij

“Het idee was dat van de zeven opties er één over zou blijven. GS hebben echter, gelet op de bewoners die niet overtuigd zijn van de noodzaak van een rondweg, besloten ook serieus te kijken naar het opwaarderen van de Eperweg. Ik ben blij dat er voor deze zorgvuldigheid gekozen wordt”, zegt de Elburger wethouder Henk Wessel.

Van Velthuysen blij

Woordvoerder Rick van Velthuysen van tegenstandersclub Comité Rondweg Nee: “Ik ben blij dat het geen hamerstuk geworden is. Voor de zuiverheid vind ik echter dat alle opties een MER moeten krijgen. Niet dat de rondweg aan de westkant moet komen, maar als je die varianten niet onderzoekt, had je ze ook niet op papier hoeven te zetten. Die MER moet een onafhankelijk stuk worden. Ik hoor nu namelijk al provinciale ambtenaren die zeggen dat de rondweg er toch sowieso komt.”
Gedeputeerde Marijke van Haaren komt dinsdag 18 januari 19.00 uur naar MFC Aperloo in ‘t Harde om het advies toe te lichten.

Stapsgewijs

Gedeputeerde Staten willen een mogelijke rondweg om ‘t Harde en Oostendorp stapsgewijs realiseren. Eerst wordt de aansluiting van de Eperweg met de A28 aangepakt.
Daarnaast voert de provincie een milieueffectrapportage (MER) uit naar de effecten van zowel een oostelijke als een ruimere oostelijke rondweg (oplossingen 2 en 5 uit de verkenning) en van aanpassing van de huidige Eperweg door ’t Harde (oplossing 1). Op basis van de resultaten van de milieueffectrapportage nemen Provinciale Staten (PS) in 2012 een definitief besluit over een rondweg bij ’t Harde. Verder vragen GS aan PS om alvast geld te reserveren voor een rondweg bij Oostendorp (oplossing 2a of 2b).

Behandeling in Provinciale Staten

PS behandelen het voorstel van GS in de commissievergadering van 26 januari 2011 (met inspreekmogelijkheid). Op 16 februari behandelen PS het voorstel vervolgens in de algemene vergadering. Als PS akkoord zijn met het voorstel, werkt de provincie de aangepaste aansluiting N309-A28 uit in een wegontwerp; realisatie hiervan kan naar verwachting plaatsvinden in 2013. Voor de rondweg ’t Harde start de provincie in 2011 een milieu-effectrapportage en wordt een inpassingsplan opgesteld. Doel is om het uiteindelijke inpassingsplan voor de rondweg in 2012 ter inzage te leggen voor inspraak.

Traject

In 2010 startte de provincie Gelderland op initiatief van Provinciale Staten een verkenning hoe de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in ’t Harde en Oostendorp het beste kunnen worden aangepakt. Provinciale Staten reserveerde 27 miljoen euro voor verkenning en realisatie. In totaal onderzocht de provincie vijf oplossingsrichtingen. Oplossing 2 (een oostelijke rondweg om ’t Harde) haalt veruit het meeste verkeer uit de kern. Bovendien tast deze oplossing minder natuur aan dan de andere rondwegopties. Dat maakt oplossing 2 tot de meest logische oplossing, meldt de provincie Gelderland.