Op donderdag 26 januari a.s. wordt het concept dorpsplan gepresenteerd tijdens de Dorpsavond georganiseerd door het Dorpscomité Op ‘t Harde. De avond wordt gehouden in het MFC Aperloo en begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal geopend.

Op deze avond zal het Dorpscomité verslag uit brengen van de gebeurtenissen en werkzaamheden van het afgelopen jaar.

De werkgroep ’t Harde Vooruit zal het concept Dorpsplan bespreken. In het concept Dorpsplan zijn de resultaten van de LetzBuzz enquête over de toekomst van ’t Harde verwerkt, aangevuld met ideeën vanuit de werkgroep ’t Harde Vooruit.

Het plan is ingedeeld in een aantal thema’s, die afzonderlijk behandeld en besproken worden. Naast een Toekomstvisie en Economie en Toerisme wordt ook over de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn, Vrije Tijd, Natuur en Omgeving jullie commentaar gevraagd.

Toch zijn er nog openstaande vragen, die door de Hardenese bevolking wellicht kunnen worden beantwoord. Het concept plan heeft nog input nodig van de Hardenezen. Kom daarom met zoveel mogelijk mensen! Het dorp heeft jullie nodig!

De presentatie wordt na de vergadering beschikbaar gesteld via de website www.thardevooruit.nl. Het plan wordt na verwerking van jullie input eveneens beschikbaar gesteld via de website.

Je kunt ons volgen op Facebook: www.facebook.com/thardevooruit.

Noot voor de redactie:
Inlichtingen bij Gert van Heun, 0657930676 of Marjan Bootsma, 0629118096