svthardeDonderdagavond 22 mei jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6201 punten was Jans van den Berg die avond veruit de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jan Hammers 5695, Anton van der Biezen 5590, Gerrit Wolf 5400, Dave Sjerp 5356, Wiebe Tessemaker 5195, Eeltje Wijnja 5096, Bertus van Emst 5095, Anneke Wegh 5092, Jannie Harderwijk 5088, Sienie Dunnik 5084 en Hendrik Jan Groothuis 5022.
Dinsdag (in verband met Hemelvaartsdag) 27 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.