svthardeDonderdagavond 27 maart jongstleden is er door 44 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6010 punten was Hendrie van ‘t Oever die avond veruit de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jan de Putter 5600, Wim Ruitenberg 5411, Hendrik Jan Groothuis 5344, John Koning 5261, Dirk Jan ter Velde 5208, Gerrie Groot Karsijn 5196, Peter van der Burg 5110, Jakob Berghorst 5039, Sienie Dunnik 5036 en Regina Harderwijk 5032.
Donderdag 3 april aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 0525 651516.

Dit zijn de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 5e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2013-2014, met 41 leden in kompetitie: Lub van de Schootbrugge 21.507, Henk Schenk 20.894, Jannie Harderwijk 20.880, John Koning 20.391, Wiebe Tessemaker 20.388, Rutger Bijsterbosch 20.347, Puck van Driesten 20.316, Dave Sjerp 20.141, Bertus van Emst 20.005 en Wim van de Worp 20.000.