svthardeDonderdagavond 3 april jongstleden is er door 44 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5758 punten was Sarris van den Hul die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Anneke Wegh 5741, Hendrik Jan Groothuis 5558, Aart Krooneman 5477, Jans van den Berg 5345, Dave Sjerp 5296, Eeltje Wijnja 5272, Jan Hammers 5206, Anton van der Biezen 5188, Gert Drost 5184 en Sienie Dunnik 5060.

Donderdag 10 april aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.