svthardeDonderdagavond 10 november jongstleden is er door 38 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5600 punten was Hendri van ’t Ende die avond de beste. Dit zijn de andere 9 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Sienie Dunnik 5547, Teun van Dorp 5541, Albert van Egteren 5538, Jan Dunnik 5483, Brand Doornewaard 5227, Rineke Faber 5212, Anneke Koning 5101, Annie Bruijnes 5089 en Willem Sluijter 5046.

Donderdag 17 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.