Donderdagavond 12 januari jongstleden is er door 36 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5848 punten was Jakob Berghorst die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Albert van Egteren 5788, Aart Krooneman 5607, Michael Jeensma 5463, Yvonne Stobbelaar 5382, Peter van der Burg 5346, Gert Drost 5335, Henry Schraven 5320 en Regina Harderwijk 5289.

Donderdag 19 januari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.