svthardeDonderdag 26 februari jongstleden is er door 43 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5746 punten was Aart Krooneman die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Gerrit Wolf 5712, Dave Sjerp 5564, Yvonne Stobbelaar 5492, Bertus van Emst 5275, Jan Dunnik 5331, Lub van de Schootbrugge 5179, Jans van den Berg 5157, Hendri van ’t Ende 5092, Hendrikus Bultman 5060 en Dirk Fransman 5052.
Donderdag 5 maart aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.