svthardeDonderdagavond 3 november jongstleden is er door 37 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5872 punten was Ep Vinke die avond de beste. Dit zijn de andere 8 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Aart Krooneman 5372, Peter van der Burg 5228, Albert van Egteren 5183, Gert Drost 5123, Jan van Heerde 5090, Jan Dunnik 5085, Rineke Faber 5084 en Sienie Dunnik 5045.

Donderdag 10 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.