Donderdagavond 8 juni jongstleden is er door 30 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5859 punten was Anneke Koning die avond de beste. Dit zijn de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5502, Arris Klein 5152, Bertus van Emst 5129, Wim van de Worp 5147, Yvonne Stobbelaar 5073, Hendrik Jan Groothuis 5064 en Anneke Wegh 5048.

Donderdag 15 juni aanstaande is er weer klaverjassen (de laatste speelavond van het seizoen 2016-2017!) in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.