svthardeDonderdagavond 29 oktober jongstleden is er door 49 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6173 punten was Otto Marsman die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Fransman 5967, Annie Bruijnes 5950, Jan de Putter 5854, Dirk Jan ter Velde 5743, Mienie Zwerus 5670, Ben Schoots 5511, Gerrit Knikker 5508, Gert Drost 5466, Wim van de Worp 5414, Anneke Wegh 5375 en Henk ten Cate 5327.
Donderdag 5 november aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.