svthardeDonderdagavond 7 april jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde. Met de score van 5627 punten was Yvonne Stobbelaar die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ben Schoots 5407, Sienie Dunnik 5318, Cor van de Grijp 5291, John Koning 5265, Gerrit Wolf 5220, Dirk Jan ter Velde 5199, Anneke Koning 5187, Dirk Fransman 5146, Fokke Krottje 5047 en Anton van der Biezen 4990.

Donderdag 14 april aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.