svthardeDonderdagavond 9 april jongstleden is er door 49 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5639 punten was Ep Vinke die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Hendrikus Bultman 5532, Jan Dunnik 5352, Sienie Dunnik 5339, John Koning 5338, Regina Harderwijk 5302, Jan Hammers 5242, Eeltje Wijnja 5223, Daaf Sjerp 5123, Annie Bruijnes 5107, Karl Veneman 5076 en Ben Schoots 5050.
Donderdag 16 april aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.