Dinsdagavond 7 mei jongstleden is er door 48 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5951 punten was Jenny Pannekoek die avond de beste. Dit zijn de andere 11 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Karl Veneman 5515, Jan Dunnik 5271, Gerrie Hasper 5180, Henk Westerhuis 5157, Wiebe Tessemaker 5152, Ep Vinke 5149, Anton van der Biezen 5112, Jan Hammers 4960, Henry Schraven 4383, Gerrit ten Cate 4868 en Aart Krooneman 4865.
Dinsdag (i.v.m. Hemelvaartsdag) 12 mei aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 0525 651516.

Dit zijn de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 6e zeswekelijkse kompetitieperiode van het seizoen 2014-2015, met 48 leden in kompetitie: Sienie Dunnik 21.414, Peter van der Burg 21.269, Henk Schenk 21.032, Hendrikus Bultman 20.894, Jenny Pannekoek 20.834, Regina Harderwijk 20.615, Jan Dunnik 20.610, John Koning 20.552, Ben Schoots 20.462 en Hendri van ’t Ende 20.460.