svthardeDonderdag 18 september jongstleden is er door 44 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 6058 punten was Sarris van den Hul die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:Jan Dunnik 5836, Gerrie Hasper 5544, Hendrikus Bultman 5483, Wim van de Worp 5461, Puck van Driesten 5064, Gerrie Groot Karsijn 5056, Aart Krooneman 5018, Dave Sjerp 5000, Jannie Harderwijk 4952 en Sienie Dunnik 4909.

Donderdag 25 september aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.