svthardeDonderdagavond 10 decmber jongstleden is er door 45 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5938 punten was Wiebe Tessemaker die avond de beste. Dit zijn de andere 10 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Jannie Harderwijk 5810, Jans van den Berg 5392, Aart Krooneman 5341, Huib Bruijnes 5293, David Sjerp 5236, Bertus van Emst 5193, Mienie Zwerus 5191, Rineke Faber 5173, Jenny Pannekoek 5117 en Puck van Driesten 5105.

Donderdag 17 december aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.
Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 0525 651516.