hokseberg_logo

‘T HARDE – Het college van B&W heeft op 15 april 2014 besloten de gemeenteraad voor te stellen de zwembassins grondig te renoveren. Na een grondige renovatie van de overdekte ruimtes, zijn nu de zwembassins toe aan een ingrijpende onderhoudsbeurt. Er is een gedegen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de zwembadbakken. Uit dit onderzoek blijkt dat de betonbakken, die van 1959 zijn, nog in goede staat verkeren. Wel zijn de bakken verzakt, liggen de tegelvloeren los en zijn de randen door betonrot aan het vergaan. Mede hierdoor vallen de werkelijke kosten voor deze investering ruim € 165.000 hoger uit dan de gereserveerde gelden.

Wethouder Willem Krooneman (CU) zegt dat het college hecht aan een duurzame oplossing, zodat de gemeente ook in de toekomst beschikt over een goede zwemvoorziening: “Daarom is gekozen voor een duurzame oplossing voor de langere termijn en niet voor een goedkopere oplossing voor de korte termijn. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel wordt in september, na het zwemseizoen, een start gemaakt met de renovatie. Met de toekomstige vervanging van de technische installaties in 2015/2016 is het zwembad geheel gerenoveerd. Daarmee hebben we op ’t Harde een prachtige betaalbare voorziening waar we weer jaren mee vooruit kunnen en waar we trots op zijn.”