‘T HARDE – Nadat de alternatieve plannen voor het aanpassen van de Eperweg in ’t Harde bekend werden, ontdekte Gerrit Jan Bosch dat zijn huis van de kaart was verdwenen.

Bosch is van mening dat een eerlijke afweging gemaakt moet worden tussen natuur en de belangen van Eperwegbewoners. Meer Hardenezen vallen hem bij. Een pro-rondweg comité lijkt in de maak: De meeste Eperwegbewoners zijn voorstanders van een rondweg, kort oostelijk om ’t Harde.

“Kijk”, wijst Gerrit Jan Bosch. “Wij wonen tien meter van de weg. De mensen van Comité Rondweg Nee (CRN) maken zich zo druk over de komst van een rondweg die veel verder van hun huizen komt en verdiept wordt aangelegd. Het is gewoon onvergelijkbaar met de overlast die wij al tientallen jaren ervaren. Het zou een hele verkeerde keuze zijn wanneer zogenaamde milieubelangen boven de veiligheid en gezondheid van mensen gaan. De Eperweg weer aanpassen is geen oplossing.”

Bovendien, meent Bosch – die al ruim veertig jaar aan de steeds drukker geworden Eperweg woont, gaat het niet echt om natuurbelangen maar vooral om het eigenbelang. “Sommige mensen die tegen de rondweg zijn vanwege de natuuraantasting zijn wel voor variant 5 die over Laanzicht gaat. Dat zou pas echt zonde van de natuur zijn.”

Wim Holstege die middenin het centrum woont vult aan: “Laat de leden van CRN gewoon toegeven dat het om hun achtertuin gaat. Dat is begrijpelijk. Maar noem wel de eerlijke motieven. Kom niet aanzetten met dat ’t Harde groen moet blijven. Wat te denken van al dat verkeer dat nu dwars door ons dorp komt en daar zou moeten blijven volgens CRN. Is dat groen?”

Bosch: “De CRN bestaat voornamelijk uit import, mensen die aan de rand van het dorp wonen en als het niet over hun achtertuin ging niet van zich hadden laten horen. De meerderheid van de gewone Hardenezen is al jarenlang voor een rondweg.” Scheidend voorzitter Wim Evers van het dorpscomité ’t Harde onderschrijft dit. “Wij houden tweejaarlijks een enquête. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de bewoners van ’t Harde voor een rondweg is.”

Volgens projectmanager N309 van de provincie, Pieter Jan van der Eijk, is vorig jaar door sommige bewoners gezegd dat een tunnel een goede oplossing zou zijn. “Wij hebben met het presenteren van ons ontwerp Eperweg laten zien wat dit nou ruimtelijk betekent. Dat is bijvoorbeeld een tunnelbak van ongeveer tweehonderd meter lang, met daarop een tunnelplein. Wel is deze oplossing boven budget”, licht Van der Eijk toe. Een financieel haalbare oplossing vormt het aanleggen van ventwegen (eenrichtingsverkeer), het afsluiten van de zijwegen van de Eperweg en het realiseren van oversteekplaatsen, zoals fietstunnels.

Wim Holstege is van mening dat de meerderheid van Eperwegbewoners voor een rondweg is. “We hebben handtekeningen verzameld voor ‘rondweg ja’, eerder dit jaar; van de tachtig bewoners aan de Eperweg wilden maar twee niet tekenen.” De provincie moet nu eens echt doorpakken, vindt hij. “Geen halve maatregelen en de Eperweg nog eens aanpassen, dat is drie jaar geleden nog gebeurd. Natuurlijk moet die rondweg er komen.”

stoplichten_tharde