gemeente-elburg-logoDe afgelopen maand is er weinig veranderd in het centrum van ’t Harde. Het aanwezige puin dient weer verwerkt te worden in de verharding die onder het parkeerterrein komt te liggen en blijft om die reden aanwezig op de locatie. De gemeente Elburg is echter van mening dat de huidige situatie onacceptabel is voor de directe woon- en leefomgeving van het gebied. Op 30 maart jl. heeft Dorpscomité ‘t Harde een wijkschouw georganiseerd. Samen met wethouder J. Polinder en een aantal medewerkers van de gemeente is gekeken welke zaken in het centrum op korte termijn aangepakt kunnen worden om de situatie te verbeteren. Hier zijn een aantal actiepunten uitgekomen die uitgevoerd gaan worden. O.a. het veiliger maken van de omgeving rond het centrum.

De gemeente Elburg is daarnaast in gesprek met de ontwikkelaar om duidelijk te maken dat er op korte termijn een keuze gemaakt moet worden voor de realisatie van Fase 2. Als de realisatie van Fase 2 van het plan niet op korte termijn start, dan zullen andere mogelijkheden worden overwogen om de situatie leefbaar en veilig te maken.