gemeente-elburg-logo– Helaas heeft de gemeente nog geen bericht van ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV ontvangen dat er een overeenkomst is gesloten met een concrete gegadigde voor de vestiging van de tweede supermarkt. De onderhandelingen daarover lopen nog steeds en verkeren in een afrondend stadium.

– Omdat de gemeente langer wachten ongewenst vindt, worden door de gemeente voor rekening van de ontwikkelaar op korte termijn de volgende maatregelen getroffen:

de asbestleidingen in de grond worden vóór Pinksteren verwijderd;
vervolgens wordt het opgeslagen puin (week 22/23) gebroken en opgeslagen in de kruipruimtes van de voormalige bibliotheek en winkelpanden.
het restant puin wordt naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd;
het terrein wordt afgevlakt opgeleverd.
– De sloper zal maatregelen treffen om (stof)overlast zoveel mogelijk te beperken/te voorkomen.

– In het kader van de veiligheid zal na de uitvoering van de werkzaamheden het terrein zo compact mogelijk worden afgezet.