svthardeHet kaartseizoen 2014-2015 van de Klaverjasklub “S.V. ’t Harde” begint op donderdag 28 augustus aanstaande. Ingaande die donderdagavond wordt er tot en met donderdag 18 juni 2015 door de leden van die klaverjasklub wekelijks geklaverjast in de gezellige rookvrije kan¬tine van de sportvereniging ’t Harde op sportpark “Schenk”, aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Elke donderdagavond, dit seizoen behalve in de “Kerstweek”, “Nieuwjaarsweek” en de Hemelvaartsdagweek” (dan wordt er een alternatieve avond gezocht!), wordt er geklaverjast om de “weekprijzen”. Er is minimaal 1 prijs per 4 deelnemers. Ook is er weer een seizoenskompetitie die bestaat uit 7 zeswekelijkse periodes, waarvoor telkens de 4 beste weekresultaten meetellen. Dit gaat dan om de zogenaam-de “periodeprijzen”, waarvan er 10 per periode zijn. Aan het eind van het seizoen wordt de sei¬zoensranglijst opgemaakt, waarvoor de 5 beste perioderesul¬taten meetellen. De “Top-3” van het seizoen wordt dan tijdens de afsluitende “feestavond” op 18 juni 2015 met een prijs “in het zonnetje gezet”.

Op elke speelavond worden er 3 rondes gespeeld volgens het zogenaamde “Amsterdamse” systeem, er wordt direkt troef gemaakt door degene die aan de voorhand zit. Voor elk van de 3 rondes wordt opnieuw geloot voor de tafelindeling.

Nieuwe leden zijn op elke speelavond van harte welkom in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, waar telkens getracht zal worden om om 19.45 uur met het kaarten te beginnen.
De seizoenskontributie bedraagt ook dit seizoen het symbolische bedrag van € 1,50 per persoon, terwijl per speel¬avond ingaande dit seizoen € 3,50 per deelnemer moet worden ingelegd.
Het bestuur hoopt dat het seizoen 2014-2015 weer erg succesvol wordt en verwacht elke speelavond veel (nieuwe) leden aan de inschrijftafel in de rookvrije kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Peter van der Burg, tel. 0525 652160, Arris Klein, tel. 0525 651669 of Gert Drost, tel. 0525 651516.