DSC06012S.V. ’t Harde heeft een zeer actieve supporters vereniging in zijn gelederen. Dat blijkt altijd uit de vele acties die zij organiseren. De opbrengsten van alle acties worden altijd besteed aan de voetbalvereniging. De laatste tijd vielen de vele en ruime giften t.b.v. de verbouwing op.
Deze giften worden nu ook besteed aan de huidige verbouwing, welke zeer voorspoedig verloopt.

De supporters vereniging geeft niet alleen geld, ook wordt de vereniging vaak “verrast” met materialen. Materialen die nodig zijn voor het goed laten functioneren van de voetbalvereniging, of juist om het motiveren van de vrijwilliger.

Door de nauwe contacten tussen beide besturen van supporters vereniging en S.V. ’t Harde weten we goed wat elkaars wensen zijn. De onderhoudsploeg zorgt al sinds jaar en dag voor het fraai bijhouden van ons sportpark. Een arbeidsintensieve taak is het blad wegblazen van en rondom de velden.
Deze werkzaamheden werden altijd met de bladblazers gedaan. In het najaar heeft er een proef plaatsgevonden. Blad werd met een blaaskanon van het terrein verwijderd.

Dit werkte naar tevredenheid van de onderhoudsploeg. Daarom heeft de supporters vereniging besloten om een bladblaaskanon cadeau te doen. Voorzitter van de supporters vereniging, Dennis Elskamp, overhandigd bladblaaskanon aan een 2-tal vrijwilligers (Jan Leusink en Kees Lokhorst) van de onderhoudsploeg (Foto J. Mulder fotografie)

Een belangrijke taak binnen de vereniging is het leiden van de wedstrijden. De scheidsrechters zijn belangrijk voor het door laten gaan van een wedstrijd. In de huidige samenleving zien we steeds minder respect voor de leidsman in het veld.
Reden voor de supporters vereniging om juist deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Voorzitter Dennis Elskamp heeft afgelopen zaterdag de nieuwe tenues voor de scheidsrechter overhandigd aan de aanwezige scheidsrechters. (Foto M.Brunt)

We willen de supporters vereniging bedanken voor de mooie giften!

IMG-20160213-WA0002