’t HARDE/DOORNSPIJK – De aanleg van glasvezel in Nederland is in volle gang. Een operatie die vele jaren zal gaan duren en die wordt ingegeven door de toenemende vraag naar bandbreedte. De enorme toename aan digitaal verkeer betekent dat de bestaande kopernetwerken tegen het  einde van hun capaciteit aanlopen. Binnenkort zijn ’t Harde en
Doornspijk aan de beurt om op het nieuwe netwerk te worden aangesloten.
Voorwaarde is dat ten minste 30% van de huishoudens in het aansluitgebied een abonnement afsluit bij één van de deelnemende aanbieders van internet, tv en telefonie via glasvezel.

De aanleg van glasvezel vergt enorme investeringen. Daarom komt glasvezel in eerste instantie in gebieden en steden waar de bewoners dit nieuwe netwerk enthousiast omarmen en daadwerkelijk gaan gebruiken. Daarbij is een kritische grens bepaald. Als 30% van de huishoudens binnen het aansluitgebied een glasvezelabonnement neemt bij één van de deelnemende serviceproviders zal met de aanleg worden begonnen.  De aansluiting is
kosteloos net als het glasvezelmodem in de woning. Wordt het percentage niet gehaald, dan gaan andere gemeenten vóór en kan het nog jaren duren voordat ’t Harde en Doornspijk opnieuw een kans krijgen. De peildatum is 17 juni 2012.

Bron: Veluweland.nl