Waardoor voel je je Hardenees? Is ’t Harde groen genoeg? Op welke manier zou de bedrijvigheid van het dorp beter kunnen? En waarom zou je over twintig jaar wel of niet op ’t Harde willen wonen? Met antwoorden op deze en andere vragen wil ’t Harde Vooruit in kaart brengen waar het dorp behoefte aan heeft, zodat er een breed gedragen Dorpsplan kan worden opgesteld.

Tijdens de themabijeenkomst op dinsdag 16 februari hebben 25 bevlogen dorpelingen in grote lijnen bepaald met welke voorstellen en vragen ze de inwoners van ‘t Harde willen benaderen. Per subthema (Identiteit, Wonen, Vrije tijd, Economie & Toerisme, Natuur & Omgeving en Zorg & Welzijn) is gekeken naar wat er speelt, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Omdat de inbreng van zoveel mogelijk inwoners essentieel is, zal in de derde week van maart DEBUZZ door ’t Harde rijden. Met deze omgebouwde camper zal de werkgroep op pad gaan om Hardenezen te interviewen. Daarnaast is het mogelijk om ideeën naar voren te brengen op de facebookpagina (facebook.com/thardevooruit). Ook zal er op de dorpsavond (in juni) en een klankbordbijeenkomst (datum onbekend) gevraagd worden naar input.

Met deze derde bijeenkomst van ’t Harde Vooruit is ons dorp weer een stukje dichter bij het realiseren van een Dorpsplan; een plan voor én door Hardenezen. Op donderdag 17 maart vindt de volgende werkgroepbijeenkomst plaats met de voorbereiding van de interviews voor DeBuzz.

Volg ’t Harde Vooruit op Facebook (facebook.com/thardevooruit) en/of Twitter (twitter.com/thardevooruit) voor de laatste informatie en ontwikkelingen

Inlichtingen:
Bert van Dijk (voorzitter)
E: b.dijk222@hotmail.com