LogoPGtHarde’t HARDE – “Het onzichtbare zien” is het thema van de tweede Taizéviering dit najaar in de Maranathakerk te ’t Harde. De viering wordt gehouden op zondag 3 november a.s.. De taakgroep Vieren van de Protestantse Gemeente ’t Harde organiseert jaarlijks een vijftal Taizévieringen. Vaste ingrediënten van deze vieringen zijn de stilte, het (kaars)licht en de voor Taizé zo kenmerkende liederen die direct aan bijbelteksten zijn ontleend en steeds een aantal malen worden gezongen. De liederen zullen worden begeleid door piano en fluit.

Iedereen mag zich uitgenodigd weten aan deze intieme vieringen deel te nemen.

Het kerkgebouw vindt u aan de Dennenweg in ’t Harde. De aanvang is om 17.00 uur. Voor informatie Rien Oostveen, tel. 0525-652905